Valor d’emprendre – Reempresa

La Reempresa és el procés mitjançant el qual un o més reemprenedors accedeixen a la propietat d’una empresa ja existent per tirar-la endavant, evitant els tràmits de creació d’una nova empresa.

Es poden presentar en aquesta categoria:

  • Els negocis que s’hagin cedit entre propietaris durant el període de gener de 2011 a juliol del 2013.
  • Totes aquelles persones i empreses reemprenedores, la participació de les quals en la societat impliqui el control de la mateixa i sigui el/la principal impulsor/a i responsable dels recents èxits de l’empresa.
  • Les persones o empreses reemprenedores han d’haver adquirit com a mínim el 51% de les participacions o accions de la societat.
  • Les persones o empreses reemprenedores hauran de tenir el seu domicili social i desenvolupar la seva activitat a Catalunya.
  • Haurà de ser considerada una micro, petita o mitjana empresa.

Descarrega’t el full de candidatura