Premi BBVA a la Creació de Valor Social “YO SOY EMPLEO”

Aquest any 2013 BBVA convoca el 17è Premi a la Creació de Valor Social, prenent el relleu de Caixa Terrassa, que va iniciar el Premi i que posteriorment va continuar Unnim.

Per a la convocatòria 2013, el Premi BBVA a la Creació de Valor Social “YO SOY EMPLEO” vol destacar aquelles empreses que més han contribuït a la CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL en l’últim any.

Aquest Premi està en consonància amb el Programa “YO SOY EMPLEO” que BBVA ha posat en marxa a inicis de 2013 per contribuir a dinamitzar l’economia col·laborant en la generació de llocs de treball i el creixement econòmic del país.

Concretament, “YO SOY EMPLEO”  posa a disposició de les empreses i autònoms que s’uneixin a aquesta iniciativa 3 mòduls de caràcter independent:

a) “Suport directe a la Contractació”. – Mòdul dissenyat per donar suport econòmic a les empreses i autònoms que realitzin les 10.000 primeres contractacions d’aturats a Espanya a través de “YO SOY EMPLEO”  amb dos nivells d’ajuts: de 3.000 euros les primeres 2.000 persones desocupades contractades de forma indefinida i 1.500 euros per cada persona desocupada contractada en altres modalitats, amb contractes mínims d’un any.
b) “Formació per al creixement”. – Mòdul que oferirà de la mà de quatre escoles de negoci de reconegut prestigi a Espanya: ESADE Business School, IE Business School, Deusto Business School Universitat de Deusto i l’Institut Internacional Sant Telmo, 2.000 places de cursos de formació gratuïta encaminada a proporcionar el suport necessari per ajudar les empreses i autònoms a generar ocupació.
c) “Suport a la Selecció”. – Mòdul que amb l’ajuda d’Infoempleo, permetrà posar en contacte a empreses i autònoms amb capacitat de generar ocupació amb candidats demandants d’ocupació, possibilitant, addicionalment, l’accés a un servei de consultoria de selecció.

Bases de la convocatòria

El Premi BBVA a la Creació de Valor Social “YO SOY EMPLEO” es convoca d’acord amb les següents bases:

1. Podran optar totes les empreses ubicades a Catalunya.
2. Hi haurà 3 categories:

•Autònoms i petites empreses amb menys de 50 empleats
•Empreses mitjanes fins a 250 empleats
•Empreses amb més de 250 empleats.

3. El reconeixement consistirà en un diploma identificatiu. Els guardonats podran fer ús de la distinció obtinguda en qualsevol de les formes que considerin oportunes. Perquè ho facin, se’ls proporcionarà un distintiu que els identificarà com guardonats amb el Premi BBVA a la Creació de Valor Social “YO SOY EMPLEO”.
4. El període de valoració de l’increment de llocs de treball serà el comprès entre el 30 de juny de 2012 i el 30 de juny de 2013.
5. Per determinar els premiats el jurat tindrà en compte els següents criteris:

•Nombre de nous empleats
•% d’indefinits
•Treballadors amb discapacitat
•Pressupost formació

6. Queden excloses les empreses que tinguin una sanció derivada de l’incompliment de les lleis i regulacions.
7. El termini de presentació de candidatures finalitza el 20 de setembre de 2013.
8. La candidatura es pot presentar a partir del 16 de juliol omplint:
El full de candidatura (Català)

El full de candidatura (Castellà)

Juntament amb el formulari, es pot adjuntar informació explicativa de les actuacions realitzades que es consideri oportunes i que es pot lliurar a qualsevol oficina de BBVA de Catalunya en un sobre dirigit a:

BBVA (Departament d’Acció Social BBVA Catalunya)
Plaça de Catalunya, 5 planta 3
08002 Barcelona

Més informació al telèfon: 93 739 77 50 (de 8 a 15 hores)

9. BBVA es compromet a observar els drets i obligacions pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, en compliment del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com la normativa que la desenvolupa.
10. El jurat serà el mateix que atorga els premis de la patronal Cecot en la Nit de l’Empresari.
11. El veredicte del jurat es farà públic el dimecres 8 d’octubre.
12. El lliurament del Premi BBVA a la Creació de Valor Social “YO SOY EMPLEO” tindrà lloc en el transcurs de la Nit de l’Empresari, organitzada per la patronal CECOT, que se celebrarà a finals d’octubre de 2013 a la ciutat de Terrassa.
13. El jurat queda facultat per resoldre qualsevol aspecte no previst en les bases. El fet de participar en el concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases.

Obre el full de candidatura (Català)
Obre el full de candidatura (Castellà)