MANRESANA DE MICOBACTERIOLOGIA, S.L. (MANREMYC)

Valor d’emprendre – Nova Empresa


Adreça: C/ Urgell, 26 1r

08240 Manresa
www.manremyc.cat


MANREMYC
és una “spin off” de l’Institut de Recerca Biomèdica Germans Trias i Pujol (IGTP) dedicada al desenvolupament i producció de Nyaditum resae® un complement alimentari, el Nyaditum resae®, destinat al disminuir el risc de desenvolupar Tuberculosi.

EL NR és capaç d’induir una resposta equilibrada contra el M tuberculosis, generant cèl·lules de memòria a partir de baixes dosis Mycobacterium manresensis inactivats per calor. No existeix al mercat cap complement alimentari o medicament que serveixi per a fer prevenció i que pugui administrar-se complementant els tractaments estàndard (Isoniazida durant 6 mesos i vitamina D).

Actualment ha signat un acord de llicència per la distribució a l’Índia i al Nepal amb la companyia Tablets India que es la líder en la comercialització de probiòtics a l’Índia. Paral·lelament s’han identificat empreses amb les que s’ha entrat en una fase de negociació, a la Xina i Malàisia (per cobrir el grup de països inclosos a l’ASEAN), Colòmbia (per cobrir Centre-Amèrica i Sud-Amèrica) i Sudàfrica (per cobrir Africà). També estan en el procés d’identificació de partners als Estats Units d’Amèrica, que si bé tenen una incidència de la malaltia molt baixa, estan molt preocupats en poden aconseguir la total eradicació, i això implica no només el control dels malalts si no l’acció decisiva en els individus que son contactes de persones malaltes i que per tant son susceptibles de patir la malaltia.

En una segona fase, més o menys paral·lela a la primera l’empresa pretén implicar agents interessats en inversió d’impacte, siguin governamentals o no-governamentals, per poder generar capil·laritat en la població “base de la piràmide”. Per això Manremyc està en fase d’obtenció del segell “B-Corp”, per poder atraure aquest tipus d’inversió.

MANREMYC va ser fundada amb l'objectiu d'eradicar la tuberculosi, i això implica també arribar a les poblacions més desateses que és una població de 4.000 milions d’habitants a nivell mundial que viuen al marge dels sistemes de distribució de productes convencionals.

Precisament en aquesta població és on hi ha una alta incidència de la tuberculosi. Dins d’aquest objectiu també ens fixem en millorar la sanitat animal. La mort per tuberculosi d’animals domèstics (bòvids i cabrum essencialment) significa un enorme impacte econòmic en les famílies més desafavorides i que els porta a un espiral d’empobriment constant.

Actualment la tuberculosi causa uns 9 milions de malalts cada any. El 85% d’aquests casos es concentra en 22 països essencialment d’Àsia i d’Àfrica. El model de negoci de Manremyc té dues fases. Una primera en que es cerquen socis locals que es vulguin implicar en el projecte, que tinguin la capacitat per acabar-lo en una forma culturalment acceptable (càpsules, saches, comprimits, solucions, etc...) i que tinguin una xarxa de prescriptors mèdics i farmacèutics que faci possible la seva penetració al mercat. La incidència de tuberculosi a Catalunya és superior a la mitjana europea (14,6). L’any 2013 es van notificar 1.164 casos de TBC en persones residents a Catalunya. El 95,5% d’aquests casos (1.112) són malalts nous no tractats mai amb fàrmacs antituberculosos.