FUNDACIÓ AMPANS
Entitat integradora
(Promou: Fundació Privada Institut Industrial i comercial FPIIC)


Adreça:
Ctra. de Manresa a Santpedor, Km 4,4
08251 Santpedor
93 827 23 00
www.ampans.cat


La Fundació Ampans és una entitat sense ànim de lucre dedicada a l’atenció integral de les persones amb discapacitat psíquica, que enguany celebra els 50 anys, fet que els va moure a presentar l’entitat al premi.

Ampans és un referent a nivell estatal en l’àmbit de les entitats que tenen per missió contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. Tanmateix, al Bages és una entitat amb una empremta molt important i una empresa emprenedora que actualment dona feina de manera directa a més de 600 persones.

Al llarg del mig segle d’existència, l’entitat ha esdevingut un motor de canvi, promovent iniciatives de tot tipus en favor de la inserció i inclusió i fomentant el compromís social cap a les persones que han estat i son objecte de desigualtats i que massa sovint han estat qualificades de discapacitades. Ampans ha apostat sempre per veure les capacitats i oferir els suports que han calgut a les persones per tal que aquestes puguin ser protagonistes de la seva vida i tirar endavant els seus somnis i projectes.

Ampans va néixer al 1965 com a associació de pares per tal de donar resposta a una necessitat urgent d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual que en aquells moments no es cobria des de cap sector de l’Administració. Al 1966 es va obrir l’escola d’educació especial i de seguida es va fer evident la necessitat de donar resposta laboral a les persones amb discapacitat que havien finalitzat l’etapa escolar. Al 1969 es crea el Centre Especial de Treball “Taller Bages” dedicat al negoci de les arts gràfiques.

El 2010 Ampans esdevé Fundació. Des de la Fundació es dóna resposta a totes les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual, des de l’escola fins al treball, passant pel lleure i els serveis de residència, llars i fundació tutelar.

Tot i que inicialment Ampans atenia persones amb discapacitat intel·lectual, els darrers anys han crescut el nombre de persones que presenten patologia dual, o bé, persones amb trastorn mental o altres tipus de discapacitats que acudeixen a l'entitat per sol·licitar algun dels serveis.

En total, Ampans compta amb 128 treballadors amb discapacitat intel·lectual contractats. En el total de la plantilla també compta amb treballadors que provenen d’altres col·lectius de difícil inserció. L’equip humà d’Ampans és un equip amb un alt grau de compromís i implicació amb els projectes.

La innovació es un dels factors clau de l’entitat, que aposta per ser motor de canvi de la societat i s’alia amb els agents del territori i col·labora amb entitats i empreses de diferents sectors per fer possible els projectes: p. ex. Postgrau Internacional sobre Alteracions de la Conducta (en col·laboració amb Althaia i la UIC); II Congrés Estatal de Conducta (en col·laboració amb Althaia); Neuro Personal Trainer (adaptació per a persones amb DI de la Plataforma de rehabilitació cognitiva, en col·laboració amb l’Institut Guttmann) Membre de Dincat, Feaps, tercer Sector, associació europea Arfie, Club de l’excel·lència, promotora del Foro para la Calidad (FOCA), certificada en ISO, EFQM i EMAS. L’entitat col·labora i ha signat convenis amb les principals entitats i empreses del Bages, ja siguin de l’àmbit social, sanitari o empresarial.

Des dels seus orígens Ampans va entendre la importància del treball i la inserció laboral per les persones. Des de la primera impremta ara fa més de quaranta anys fins a l’actualitat, el Centre Especial de Treball ha anat ampliant les seves àrees de negoci per tal de donar sortida laboral a un major nombre de persones amb discapacitat.

El Centre Especial de Treball compta amb els següents serveis que proporcionen a les persones amb discapacitat àmbits laborals amb característiques diferents però tots amb el comú denominador d’oferir a la persona un ambient laboral el més normalitzat possible:

  • Impremta: d’edició de treballs d’arts gràfiques amb l’experiència que ens dóna més de 45 anys al sector.
  • Garden/ Jardineria: Servei de venda de plantes, arbustos, arbres fruiters, articles de decoració i llar i tot allò que es pugui necessitar pel manteniment d’espais de jardineria i plantes tan d’interior com d’exterior. Solucions de qualitat en feines de jardineria, ja sigui en empreses, particulars o organismes públics.
  • Manipulats: ofereix la possibilitat de realitzar a les pròpies instal·lacions qualsevol part dels processos productius que suposi una manipulació del producte.
  • Neteja: neteges industrials i de tot tipus de serveis.
  • Quioscs: Gestió dels quioscs ubicats a l’hospital de Sant Joan de Déu, i Quiosc Sant Domènech (Manresa).
  • Medi Ambient: El servei de Medi Ambient gestiona 13 deixalleries fixes i 3 deixalleries mòbils del Consorci de Residus del Bages. També gestiona, a través de l’entitat Ampans Medi Ambient SL, el servei de recollida selectiva de residus a la comarca del Bages, per concessió administrativa del Consorci de Residus del Bages.
  • Restauració: El Restaurant del Canonge, ubicat al centre de Manresa.

Ampans aposta també pel treball a l’empresa ordinària com a sortida laboral de les persones amb discapacitat, millorant la seva inclusió a la societat i apostant per un model integrador, i és en aquest sentit que en els darrers vuit anys s’ha impulsat el Servei d’Inserció Laboral.