GRUP CARINSA

Reconeixement a la Innovació
(Patrocina HP Barcelona Site. Promou Club Cecot d'Innovació i Tecnologia)


Adreça: Carretera de Tàrrega, 1
08192 Sant Quirze del Vallès
93 712 32 33
www.carinsa.com
Des de la seva fundació, Grup Carinsa ha basat en la recerca un dels fonaments de la seva competitivitat. Amb un departament de recerca propi, és capaç de trobar solucions novedoses capaces de fer més competitius els seus productes.

L'empresa disposa del 40% del personal que realitza una activitat laboral relacionada amb la R+D. Aquest número ha anat creixent a mesura que la xifra de negoci ha anat augmentat. En els moments inicials l'empresa només disposava d'un petit departament de recerca que nodria a tota l'empresa. Amb el creixement i l'especialització s'ha arribat a la situació actual, a on cada divisió disposa del seu propi departament de recerca i aplicacions.

Entre els col·laboradors de Grup Carinsa, en un 30%, destaca la presència de doctors i llicenciats amb gran experiència en recerca i amb iniciativa i capacitat de liderar les seves pròpies línies de recerca. Actualment Grup Carinsa té gran part de la plantilla que son titulats superiors i compta amb doctorats i amb la col·laboració de diferents assessors externs i altres centres tecnològics, universitats i empreses del seu entorn científic i inclús en projectes en consorci amb les principals empreses locals i nacionals de cadascun dels seus sectors.

La recerca, el desenvolupament, la innovació i la transferència tecnològica dels diferents productes, conceptes i idees és una columna fonamental i una eina de futur per Grup Carinsa. Els tècnics especialistes de reconeguda experiència, treballen en una millora continua en els laboratoris i plantes pilot de les diferents Divisions del Grup.

Grup Carinsa disposa de diferents laboratoris on desenvolupar els seus estudis de investigació, així com, una planta pilot d'aplicacions. Compta amb laboratoris pel disseny i preparació de fragàncies, aromes i preparats alimentaris, un laboratori analític per a la determinació dels components aromàtics, que inclou un cromatògraf GC/MS y SPME, cromatògraf d’HPLC, sistemes de macro encapsulació en llet fluid, sistemes de macro encapsulació per atomització (spray-drying), reactors de laboratori, cabines de control tèrmic i lumínic de formulacions, sistemes d’extracció de principis actius, ...i un laboratori de disseny de bases detergents.

L’estratègia d’R+D determinada per a cada Divisió que conforma l’activitat de Grup Carinsa, té com objectiu la capacitat de poder-se incorporar en el sistema productiu i, per tant, realitzar la transferència tecnològica de les innovacions obtingudes a nivell d’R+D. Amb aquesta premissa, es pretén aconseguir productes amb una clara aplicació al mercat i per diferenciar-se dels seus competidors.