MOVENTIA
16a edició Premi Egarsat Prevenció “Junts cap a una Empresa Saludable”


Adreça:
C/ Pau Vila 22 Edifici Helion 4rt
08174 Sant Cugat del Vallès
93 561 20 00
www.moventia.es


MOVENTIA
és una empresa familiar fundada l’any 1923, actualment en mans de la tercera generació i amb la quarta recent incorporada, que dóna resposta a les necessitats de mobilitat de persones i organitzacions a través d’una oferta global i complementària en l’àmbit del transport i l’automoció que s'anticipa als nous hàbits basats en tecnologies innovadores i sostenibles.

Amb el lifemotive "En moviment des del 1923”, Moventia neix amb l’objectiu i la responsabilitat d’oferir solucions globals de transport a persones i institucions per a cobrir les necessitats de desplaçaments diaris i puntuals. L’empresa posseeix una oferta global i complementària d’experiències de transports col·lectius i automoció basades en productes i serveis dinàmics, innovadors i sostenibles.
Les empreses que composen Moventia transporten a més de 90 milions de passatgers cada any i distribueixen més de 16.000 vehicles anuals (turismes i industrials), tant nous com d’ocasió. Per a tot això Moventia compta amb una estructura de més de 1.700 col·laboradors amb qui comparteix una filosofia de servei al client i un esperit innovador.

Les dues grans unitats de negoci son, Moventis, dedicada al transport de viatgers per carretera amb autobusos i autocars, i Movento, la solució a la compra de vehicles (turismes, motocicletes, industrials) i serveis relacionats.

Organització preventiva
Moventia disposa al seu departament Corporatiu de RRHH d’un Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals que juntament amb la Direcció de RRHH, planifica i coordina les directrius i actuacions globals en Seguretat i Salut Laboral, i dona suport i assessorament tècnic en requisits legals de PRL a les diferents empreses del grup.

A la seva vegada, cada empresa/subgrup d’empreses de Moventia disposa d’un Gestor de Prevenció, que coincideix amb el responsable del Sistema Integrat de Gestió de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut Laboral.

Aquest Gestor de Prevenció és l’interlocutor amb el Servei de Prevenció Aliè que dona servei a totes les empreses de grup, i s’encarrega de gestionar els temes de PRL dins del seu àmbit d’actuació.

A més, al Pla de Prevenció de cada empresa es defineixen les diferents persones implicades a la gestió de la PRL, com ara la gerència, els responsables d’àrea i altres persones amb funcions designades.

Actuacions empresa saludable
Moventia duu a terme destacades actuacions en la promoció de la salut en el treball, promoció de l’exercici físic, hàbits alimentaris correctes, control de l’estrès i altres factors psicosocials.
Entre ells, hi destaquen la jornada anual de caminada/bicicletada que organitza des de l’any 2012, la instal·lació de desfibril·ladors (DESA) a cinc dels centres de treball, el programa Moventia Saludable que duu a terme xerrades de promoció de la salut sobre temes de dieta saludable, activitat física i factors de risc cardiovascular, difusió digital sobre articles i campanyes de promoció de la salut, avaluació del risc psicosocial a tres empreses i la elaboració dels corresponents plans d’accions, amb l’adopció de diverses mesures com la creació de grups de treball i de millora, reunions periòdiques, etc., entre d’altres.

Reptes de futur
Durant els últims anys, Moventia està posant esforços pel futur i per tenir clars uns reptes en la seguretat i salut en el treball.
Entre aquests reptes s’hi troben el Programa Moventia Saludable de promoció de la salut, programes de reducció de l’estrès a la feina, amb les formacions dirigides al personal de direcció i caps d’àrea i les dirigides al personal de conducció d’autobusos, la millora de les condicions ergonòmiques dels llocs de treball per a la prevenció de malalties professionals i un millor confort a la realització de les tasques, coordinació d’activitats empresarials per tal d’implantar una plataforma digital per a la correcta coordinació d’activitats que permeti una gestió directa per les diferents persones implicades a la coordinació i la renovació de la flota d’autobusos que s’està duent a terme amb la substitució de 77 vehicles que suposen un 10% de la flota total d’autobusos de Moventis.