FEM – Federació Empresarial del Metall
Associació empresarial
(assignació fora de concurs)


Adreça:
c/ Tres Creus, núm. 66
08202 Sabadell
93 745 78 10El Comitè Executiu de la Cecot valora positivament, i considera oportú, reconèixer públicament la decisió de dues entitats històriques en el sector metal·lúrgic, com ho són el Centre Metal·lúrgic de Sabadell i la Unió Empresarial Metal·lúrgica de Terrassa, de federar-se.

L’objectiu de la Federació Empresarial del Metall (FEM) és, fonamentalment, el de guanyar dimensió, cooperar i defensar millor i de manera conjunta els interessos empresarials del sector metal·lúrgic, així com el de compartir serveis de valor afegit i reforçar el pes del sector als territoris.

Tot i que en la seva fase inicial la FEM s’ha impulsat des del Vallès, el seu àmbit territorial d’actuació és tota Catalunya i entre les seves finalitats, recollides als estatuts, destaquen:

  • Impulsar i ajudar en el procés d’adaptació del sector del metall a la globalització dels mercats i fomentar la internacionalització de les empreses.
  • Unir, representar, liderar, impulsar i defensar els interessos del sector del metall i de l’economia catalana.
  • La iniciativa i negociació de convenis col·lectius i pactes laborals del sector metall d’acord amb la legislació que els reguli en interès d’empreses i empresaris.
  • Fomentar la creativitat i l’esperit empresarial.
  • Potenciar el permanent desenvolupament i progrés de les persones i de les organitzacions.
  • Promoure el progrés econòmic, social i professional de les empreses del sector del metall, dins del marc de l’economia de mercat i de la iniciativa privada.
La FEM s’ha constituït en 2015 i la presidència recau en el president del Centre Metal·lúrgic, Carles Garriga.