Bases i categories 2021

Bases de participació

La convocatòria per optar als Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial 2021 és oberta per a totes les empreses i professionals amb seu social a Catalunya i de tots els sectors econòmics que hi vulguin participar d’ara fins el proper 2 de novembre. Amb aquests guardons la Cecot reconeix públicament a empreses i professionals que durant el darrer any han destacat pel seu esforç i bons resultats a l’entorn de l’activitat empresarial i/o del món econòmic.

Els guardons es lliuraran en el transcurs de la celebració de la 26a Nit de l’Empresari que tindrà lloc el 9 de novembre a les 19.30h al Teatre Principal de Terrassa.

 

Qui hi pot optar?

Podran optar als Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial 2021 totes les empreses, professionals, associacions empresarials i persones emprenedores amb seu social a Catalunya que durant el 2020 s’hagin destacat en alguns dels camps ressenyats a les bases següents.

Els guardonats amb un Reconeixement l’any anterior han de deixar passar mínim una edició per tornar a optar a un Reconeixement Cecot en una categoria diferent i un mínim de tres edicions per tornar a optar a la mateixa categoria.

A quantes categories?

Els candidats poden optar a qualsevol de les categories obertes d’aquests Reconeixements 2021 i poden presentar la seva candidatura a un màxim de dues categories diferents.

Fins quan es poden presentar candidatures?

Les candidatures es poden presentar, per iniciativa pròpia o mitjançant un o una proposant, via els formularis digitals de la pàgina web www.nitdelempresari.com o bé per correu electrònic a info@nitdelempresari.comfins el dia 29 d’octubre de 2021 d’acord amb el format dels formularis de candidatures que poden accedir-se mitjançant aquest web, i amb totes les dades complimentades per facilitar l’avaluació del jurat qualificador.

Confidencialitat dels documents

La documentació presentada pels participants quedarà dipositada confidencialment al Departament de Comunicació de la Cecot per a la seva divulgació en exclusiva entre els membres que conformen el Jurat dels Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial. L’objecte d’aquesta informació és la d’optar a un Reconeixement i permetre l’avaluació i la presa de decisió dels membres del Jurat. Està, doncs, prohibida la seva reproducció, total o parcial, o l’ús per altres finalitats diferents a la descrita inicialment.

El Jurat

El jurat pot declarar deserts els reconeixements que segons el seu criteri no reuneixin prou mèrits o perquè no hi hagi prou informació en la presentació. També pot requerir més informació, si ho considera oportú, per  poder fer una avaluació més completa del projecte presentat.

El jurat resoldrà totes les qüestions que sorgeixin i que no estiguin especificades en aquestes bases.

Avantatges
Totes les empreses que presentin candidatura podran gaudir d’avantatges en l’ús o consum de determinats serveis empresarials que ofereix la Cecot com ara formació, estratègia i posicionament on-line o la recerca de personal, entre altres. (Consulteu aquí els serveis i les condicions). Les empreses guardonades gaudiran d’un anunci publicitari sense cost a la plataforma www.descomptescecot.com durant tres mesos.

Categories

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT

La teva companyia cada vegada té més presència ha implentat mesures d’eficiència energètica havent aconseguit grans canvis pel què fa a la protecció mediambiental? Aquest reconeixement és per a vosaltres!

MILLOR JOVE INICIATIVA EMPRESARIAL

Es valorarà la tasca d’aquells empresaris/es i emprenedors/es que amb el seu esforç i dedicació aconsegueixen engegar nous projectes empresarials. Si tens menys de 41 anys i has posat en marxa un nou projecte empresarial, presenta-t’hi!

TRANSFORMACIÓ DIGITAL I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

La teva empresa ha destacat per haver transformat digitalment el seu model de negoci, els seus processos, els seus productes i serveis, o la relació amb els seus clients gràcies a internet i les noves tecnologies? T’estem buscant!

PIME SOCIALMENT RESPONSABLE

La teva companyia ha fet una aposta decidida per a la RSC? Té menys de 250 treballadors i menys de 50M de facturació anual? Si és així, aquest reconeixement és per a vosaltres!