BASES DE PARTICIPACIÓ

Bases de participació – Convocatòria oberta fins el 31/08/2018

La convocatòria per optar als Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial 2018 és oberta per a totes les empreses i professionals amb seu social a Catalunya i de tots els sectors econòmics que hi vulguin participar d’ara fins el proper 31 d’agost. Amb aquests guardons la Cecot reconeix públicament a empreses i professionals que durant l’any 2017 han destacat pel seu esforç i bons resultats a l’entorn de l’activitat empresarial i/o del món econòmic.

Els guardons es lliuraran en el transcurs de la celebració de la 24a Nit de l’Empresari que tindrà lloc el proper dimarts 23 d’octubre a Barcelona.

 

Bases

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les bases següents:

Qui hi pot optar?

Podran optar als Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial 2018 totes les empreses, professionals, associacions empresarials i persones emprenedores amb seu social a Catalunya que durant el 2017 s’hagin destacat en alguns dels camps ressenyats a les bases següents.

Els guardonats amb un Reconeixement l’any anterior han de deixar passar mínim una edició per tornar a optar a un Reconeixement Cecot en una categoria diferent i un mínim de tres edicions per tornar a optar a la mateixa categoria.

A quantes categories?

Els candidats poden optar a qualsevol de les categories obertes d’aquests Reconeixements 2018 i poden presentar la seva candidatura a un màxim de dues categories diferents.

Fins quan es poden presentar candidatures?

Les candidatures es poden presentar, per iniciativa pròpia o mitjançant un o una proposant, a la seu social de la Cecot (c. Sant Pau, 6 – 08221 Terrassa) o bé per correu electrònic a info@nitdelempresari.comfins el dia 31 d’agost de 2018 d’acord amb el format dels fulls de candidatures que poden descarregar-se a través d’aquest web, i amb totes les dades complimentades per facilitar l’avaluació del jurat qualificador.

Confidencialitat dels documents

La documentació presentada pels participants quedarà dipositada confidencialment al Departament de Comunicació de la Cecot per a la seva divulgació en exclusiva entre els membres que conformen el Jurat dels Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial. L’objecte d’aquesta informació és la d’optar a un Reconeixement i permetre l’avaluació i la presa de decisió dels membres del Jurat. Està, doncs, prohibida la seva reproducció, total o parcial, o l’ús per altres finalitats diferents a la descrita inicialment. El material adjunt aportat pels participants es podrà recollir a partir del 8 d’octubre pel mateix Departament de Comunicació  de la Cecot en horari d’atenció de 8 a 15h. Un cop passat 3 mesos, tots els materials que no s’hagin recollit seran destruïts i reciclats confidencialment (seguint la normativa ISO27001).

Avantatges

Totes les empreses que presentin candidatura podran gaudir d’avantatges en l’ús o consum de determinats serveis empresarials que ofereix la Cecot com ara formació, estratègia i posicionament on-line o la recerca de personal, entre altres. (Consulteu aquí els serveis i les condicions). Les empreses guardonades gaudiran d’un anunci publicitari sense cost a la plataforma www.descomptescecot.com durant tres mesos.