Valor d’emprendre – Nova creació

El jurat tindrà en compte els projectes empresarials i les empreses que en la seva primera etapa de desenvolupament tinguin un pla ambiciós de creixement.

Podran presentar-se totes aquelles persones emprenedores:

  • La participació de les quals en la societat impliqui el control de la mateixa i sigui el/la principal impulsor/a i responsable dels recents èxits de l’empresa.
  • L’empresa no podrà estar participada majoritàriament per entitats o empreses de titularitat pública o privada.
  • Haurà de, així mateix, tenir el seu domicili social i desenvolupar la seva activitat a Catalunya.
  • Haurà de ser considerada una micro, petita o mitjana empresa.

Descarrega’t el full de candidatura