Compra de tiquets

Celebrem que hàgiu decidit assistir a la 25ª edició del sopar de la Nit de l'Empresari i que vulgueu compartir amb nosaltres l'acte de lliurament dels Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial.

Una vegada emesos els tiquets pel sopar de la Nit de l'Empresari, no s'admetran canvis ni reemborsaments.

En cas de pèrdua del tiquet no es faran duplicats. La presentació del tiquet a l'accés de l'auditori serà obligatori.

Li recordem que pot sol·licitar la factura de la compra complimentant el següent formulari.

Dades d'empresa

Empresa*:
CIF*:  
Adreça seu social*:
CP: Població*:
Provincia:
Ets soci de Cecot? Si No    


Dades de contacte

Nom: Cognoms:
Telèfon*:
E-mail*:

Dades de compra

Referencia de compra
Espectacle
Número de tiquets*:  
Soci: (Preu 65€ IVA inclòs)      Preu Total: 


Nom dels assistents

Aquesta informació es requereix per la correcta acreditació el dia de l’esdeveniment.

Observacions

Transferència bancària a:

Banc Sabadell ( ES18 0081 5098 6500 0101 9512 )
Caixabank ( ES27 2100 0087 6002 0112 7733 )
BBVA ( ES82 0182 6035 4402 0002 7058 )
Pagament electrònic (targeta de crèdit)

En compliment de l'establert en el Reglament (UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, l'informem que les seves dades personals formen part d'una Base de dades comuna titularitat de les fundacions, gremis i associacions del Grup Cecot, la finalitat de la qual és la remissió d'informació i novetats relacionades amb les activitats del Grup Cecot. Les seves dades seran conservades fins que sol·liciti la supressió d'aquestes. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat a través del correu electrònic rgpd@cecot.org. Pot dirigir-se al nostre Delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònic dpd@cecot.org. Finalment, l'informem que l'assisteix el dret a reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades www.agpd.es. Disposa de tota la informació detallada en la nostra política de privadesa.

Així mateix li informem que les seves dades podran ser cedides a les empreses indicades a l'avís legal de la web www.cecot.org

Marqui aquesta casella si no desitja que es comuniquin les seves dades en els termes exposats.
Les dades facilitades podran ser utilitzades per a l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica sobre serveis relacionats amb la Cecot.

Marqui aquesta casella si no desitja rebre comunicacions comercials per via electrònica.
L'enviament d'aquest formulari implica que vostè autoritza expressament a Cecot a procedir al tractament de les seves dades, en els termes anteriorment descrits.

*  El no emplenament de les dades obligatòries donarà lloc al fet que la seva sol·licitud no sigui tramitada.


Per a qualsevol dubte o informació addicional ens poden trucar al telèfon 93 736 60 37 o bé per email a info@nitdelempresari.com