Sol·licitud de factura


Dades d'empresa

Empresa*:
CIF*:  
Adreça seu social*:
CP: Població*:
Provincia:
Ets soci de Cecot? Si No    


Dades de contacte

Nom: Cognoms:
Telèfon*:
E-mail*:

Dades de compra

Referencia de compra
Espectacle
Número de tiquets:  
Import a facturar: 
Adjunta el comprovant de pagament:
Observacions
 

En compliment de l'establert en el Reglament (UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, l'informem que les seves dades personals formen part d'una Base de dades comuna titularitat de les fundacions, gremis i associacions del Grup Cecot, la finalitat de la qual és la remissió d'informació i novetats relacionades amb les activitats del Grup Cecot. Les seves dades seran conservades fins que sol·liciti la supressió d'aquestes. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat a través del correu electrònic rgpd@cecot.org. Pot dirigir-se al nostre Delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònic dpd@cecot.org. Finalment, l'informem que l'assisteix el dret a reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades www.agpd.es. Disposa de tota la informació detallada en la nostra política de privadesa.

Així mateix li informem que les seves dades podran ser cedides a les empreses indicades a l'avís legal de la web www.cecot.org
Marqui aquesta casella si no desitja que es comuniquin les seves dades en els termes exposats.
Les dades facilitades podran ser utilitzades per a l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica sobre serveis relacionats amb la Cecot.

Marqui aquesta casella si no desitja rebre comunicacions comercials per via electrònica.
L'enviament d'aquest formulari implica que vostè autoritza expressament a Cecot a procedir al tractament de les seves dades, en els termes anteriorment descrits.

*  El no emplenament de les dades obligatòries donarà lloc al fet que la seva sol·licitud no sigui tramitada.


Per a qualsevol dubte o informació addicional ens podeu trucar al telèfon 93 736 60 37 o bé per email a info@nitdelempresari.com
r