Formulari “Compra Tiquets Sopar”

Celebrem que hàgiu decidit assistir a la 23a edició del sopar de la Nit de l’Empresari i que vulgueu compartir amb nosaltres l’acte de lliurament dels Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial. 

Un cop hàgiu fet efectiu el pagament, i prèvia conformitat del nostre departament d’administració, us farem arribar els corresponents tiquets al correu electrònic que hàgiu especificat al formulari.

Una vegada emesos els tiquets pel sopar de la Nit de l’Empresari, no s’admetran canvis ni reemborsaments.

En cas de pèrdua del tiquet no es faran duplicats. La presentació del tiquet per accedir al TNC és obligatòria.

Us recordem que podeu sol·licitar la factura de la compra complimentant el següent formulari.

Dades d'empresa

Empresa:
CIF:  
Sou socis de Cecot? Si No    


Persona de contacte

Nom: Cognoms:
Telèfon:
E-mail:


Relació d'assitents

Nom i Cognoms: Càrrec: E-mail:
Nom i Cognoms: Càrrec: E-mail:
Nom i Cognoms: Càrrec: E-mail:
Nom i Cognoms: Càrrec: E-mail:
Nom i Cognoms: Càrrec: E-mail:

Dades de compra

Referència de compra
Espectacle
Número de tiquets:  
Soci: (Preu del tiquet 65€)      Preu Total:  € (IVA inclòs)
Observacions
 

Transferència bancària a:

Banc Sabadell ( ES18 0081 5098 6500 0101 9512 )
Caixabank ( ES27 2100 0087 6002 0112 7733 )
BBVA ( ES82 0182 6035 4402 0002 7058 )
Pagament electrònic (targeta de crèdit)De conformitat amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals recaptades a través d'aquest formulari seran incorporats a un fitxer la titularitat del qual correspon a Cecot i la finalitat del qual és la gestió de les reserves que vostè sol·liciti a través d'aquest mitjà. Cecot garanteix l'adopció de les mesures de seguretat necessàries per assegurar la confidencialitat de les seves dades.

Cecot, com a responsable del fitxer, garanteix i reconeix l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades, que podrà exercitar mitjançant l'enviament d'una petició escrita, adjuntant un document que acrediti la seva identitat, a l'adreça de correu electrònic: cecotpd@cecot.org

Així mateix l'informem que les seves dades podran ser cedides a les empreses indicades a l'avís legal de la web www.cecot.org

Marqui aquesta casella si no desitja que es comuniquin les seves dades en els termes exposats.
Les dades facilitades podran ser utilitzades per a l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica sobre serveis relacionats amb la Cecot.

Marqui aquesta casella si no desitja rebre comunicacions comercials per via electrònica.
L'enviament d'aquest formulari implica que vostè autoritza expressament a Cecot a procedir al tractament de les seves dades, en els termes anteriorment descrits.

*  El no emplenament de les dades obligatòries donarà lloc al fet que la seva sol·licitud no sigui tramitada.


Per a qualsevol dubte o informació addicional ens poden trucar al telèfon 93 736 60 37 o bé per email a info@nitdelempresari.com