bases de participació 2015

Aquest any celebrem els vint-i-un anys dels Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial per reconèixer públicament a persones, empreses i organitzacions que durant  l’any han destacat i s’han distingit a l’entorn del món econòmic i / o empresarial.

Molt ha succeït en aquests vint anys però si una cosa ha perdurat en el món empresarial és l’esforç diari de fer empresa i la capacitat d’emprenedors, empresaris i professionals d’adaptar-se constantment als nous horitzons en la gestió de les companyies. Una gestió que es caracteritza per l’alt grau d’incerteses que se’ns plantegen. Per tot això considerem l’organització d’aquests guardons com una acció important i necessària, i més en l’actual context econòmic, per poder trobar models de gestió empresarial que esdevinguin exemples per altres empreses i entitats.

Precisament per totes aquestes dificultats és per les que la Cecot creu important promoure totes aquelles activitats, iniciatives o idees originals que hagin contribuït al desenvolupament del nostre teixit empresarial i social al llarg de l’últim any, a través dels Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial, que enguany arriba a la seva  21a edició.

La convocatòria per optar als Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial 2015 és oberta per a totes les empreses i institucions de Catalunya i de tots els sectors econòmics que hi vulguin participar fins el proper divendres, 18 de setembre.

El Jurat es reunirà a deliberar el proper dimarts, 13 d’octubre i farà públic el seu veredicte el 20 d’octubre d’enguany. Els guardons es lliuraran en el transcurs de la celebració de la 21a Nit de l’Empresari, durant la primera quinzena de novembre. 

  1. Podran optar als Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial 2015 totes les empreses, institucions, associacions i persones emprenedores de Catalunya que durant el 2014 s’hagin destacat en alguns dels camps ressenyats a les bases següents.
  2. Les empreses i institucions poden escollir la participació en qualsevol de les categories obertes d’aquests Reconeixements Cecot (poden optar com a màxim a dues categories si ho desitgen).
  3. Les candidatures es podran presentar, per iniciativa pròpia o mitjançant un o una proposant, a la seu social de la Cecot (c. Sant Pau, 6 – 08221 Terrassa) o bé per correu electrònic a info@nitdelempresari.comfins el dia 18 de setembre de 2015 d’acord amb el format dels fulls de candidatures que podran descarregar-se a través d’aquest web, i amb totes les dades complimentades per facilitar l’avaluació del jurat qualificador.
  4. La documentació presentada pels participants quedarà dipositada confidencialment al Departament de Comunicació de la Cecot i es podrà recollir el material adjuntat a partir del 20 d’octubre pel mateix Departament de Comunicació  de la Cecot en horari d’atenció de 8 a 15h. Un cop passat 3 mesos, tots els materials que no s’hagin recollit seran destruïts i reciclats confidencialment (seguint la normativa ISO27001).
  5. El jurat podrà declarar deserts aquells reconeixements que segons el seu criteri no reuneixin els mèrits suficients o per una insuficient informació en la presentació. També podrà requerir més informació, si ho estima oportú, per poder fer una avaluació més completa del projecte presentat.
  6. El jurat resoldrà totes les qüestions que sorgeixin i que no estiguin especificades en aquestes bases.
  7. Totes les empreses que presentin candidatura podran gaudir d’avantatges en l’ús o consum de determinats serveis empresarials que ofereix la Cecot com ara formació, estratègia i posicionament on-line o la recerca de personal, entre altres. (Consulteu aquí els serveis i les condicions).
  8. Les empreses guardonades gaudiran d’un anunci publicitari sense cost a la plataforma www.descomptescecot.com durant tres mesos.
  9. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.